สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ค่า IP ของกล้องวงจรปิด มันคืออะไร????

ค่า IP ของกล้องวงจรปิด มันคืออะไร????

IP - Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกทั้งหลาย 

ในกรณีของกล้องวงจรปิดมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวถังของกล้องในการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานของกล้องนั่นเอง

มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC)

(NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures - IP Code),

ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันซึ่งจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก

หลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง

หลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช่น IP45 IP66 เป็นต้น

ความหมายของตัวเลขหลักแรก
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน  60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ดังนั้น  สุมมุติว่า ค่ากล้องวงจรปิดตามมาตรฐาน IP66 คือ กันฝุ่นได้ ตากฝนได้นั่นเอง

ลองพิจารณาดูว่ากล้องวงจรปิดของท่านป้องกันหรืออยู่มาตรฐานที่ท่านได้รับหรือไม่อย่างไร 

หวังว่าบทความนี้ คงจะมีประโยชน์สำหรับคนเพื่อนๆ ที่มีกล้องวงจรปิด หรือผู้ที่คิดจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดนะครับ

view